วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาจักสาน กระน๊อบของโบราณ รวมงานศูนย์เกษตร

 • img_2662.jpg
 • img_2694.jpg
 • img_2733.jpg
 • img_2735.jpg
 • img_2767.jpg
 • img_2775.jpg
 • img_2833.jpg
 • img_2874.jpg
 • img_2938.jpg
 • __0031.jpg

ช่องทางการติดต่อ

รอบรู้อาเซียนทั่วไป

ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอกระสัง ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬากันทรารมย์ คัพ ครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนวัดกันทรารมย์

 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ได้นำข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนสายกันทรารมย์-ชุมแสง ด้านหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใสใจสิ่งแวดล้อม

 

 

 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายคำเคลื่อน พณะชัย ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในการจัดโครงการสวรสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษกฯ ณ บริเวณสระน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านหนองขอน หมู่ที่ 7 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายอำเภอกระสังได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภา ข้าราชการ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าวด้วย

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พ.ค. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ได้จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อรับรองรายละเอียดการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) แนวทางและประเด็นการพัฒนาตำบลการเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน

 

 

 

 

รณรงค์ป้องกัน #โรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา พบได้ทุกกลุ่มอายุ
มีอาการคล้ายไข้เลือดออก แต่ต่างกันที่ไม่มีการรั่วของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด
จึงไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจนถึงมีการช็อก
แต่มักมีอาการปวดข้อเพิ่มเติม โดยไวรัสนี้ติดต่อจากคนสู่คนได้โดยมียุงลายเป็นพาหะ

อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค ขอแนะนำ ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างสม่ำเสมอในช่วงนี้ โดยเน้นใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ

1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ขัดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์

2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ

3.เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำทุกชนิดต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ถึง 3 โรคในคราว ทั้งโรคไข้เลือดออก ,โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ,ไข้ปวดข้อยุงลาย ที่ล้วนแต่เป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะเหมือนกัน

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลกันทรารมย์ร่วมกิจกรรมและใช้บริการจากโครงการ อบต.สัญจร และอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านปลาย พบกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งงานทะเบียนราษฎร์ 

งานสาธารณสุข การตัดผมจาก สภ.กระสัง และหน่วยงานอื่น ๆ

 

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต พร้อมทประกาศเป็นองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัชชั่นทุกรูปแบบ เป์นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่กระทำการใดหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ มีการบริหารงานภายใต้หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 

 

โรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือน ตุลาคม 2561 เรียนการทำขนมกะหรี่พัฟ

 

ประกาศผลการประกวดการจัดการขยะในชุมชน "อำเภอสะอาด" 
อำเภอกระสัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

  

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2561 คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด"
ได้ออกมาตรวจประเมินการจัดการขยะของอำเภอกระสัง
ซึ่งมีอำเภอที่ส่งเข้าประกวดมีจำนวน 5 อำเภอ
ได้แก่ อำเภอบ้านกรวด อำเภอโนนดินแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอกระสัง และอำเภอคูเมือง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอกระสัง ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ ณ หอประชุมอำเภอกระสัง

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ได้จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 2) การเสนอปัญหา
และความต้องการของประชาชนในภาพรวมของตำบล

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ได้จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อรับทราบรายละเอียดในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) การเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในภาพรวมของตำบล การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

freeinternet

 

 

 

หนังสือราชการ สถ.

ประกาศจัดซื้อ EGP

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°

ดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ในการทำงาน

 

ประกาศจัดตั้ง อบต.กันทรารมย์   หน้า  91  คลิก

 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ [กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)] เมื่อเปิดเอกสารแล้วให้ใช้คำสั่ง Ctrl + F  แล้วใส่ชื่อแล้วกด Enter

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๔ [กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)] เมื่อเปิดเอกสารแล้วให้ใช้คำสั่ง Ctrl + F  แล้วใส่ชื่อแล้วกด Enter

ถ้าหารายชื่อไม่พบให้ค้นหาจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/index/index/announce/search_result.jsp?SID=04D342D47388BF5BCF1B1BA0FD08574E

นายพิชิต   เยรัมย์
นายก อบต.

 

 

   

 

 

    นายอาคม   สุระรัมย์ 
ปลัด อบต.

DJ Image Slider

 • dsc00585 - copy.jpg
 • dsc00594 - copy.jpg
 • dsc00596 - copy.jpg
 • dsc00597 - copy.jpg
 • dsc00598 - copy.jpg
 • dsc00600 - copy.jpg
 • dsc00603.jpg
 • dsc00603_resize.jpg
 • dscf1629_resize.jpg
 • dscf1640_resize.jpg
 • dscf1646_resize.jpg
 • dscf1660_resize.jpg
 • dscf1662_resize.jpg
 • dscf1663_resize.jpg
 • dscf1664_resize.jpg
 • dscf1665_resize.jpg
 • dscf1683_resize.jpg
 • dscf1687_resize.jpg
 • dscf1689_resize.jpg
 • dscf1690_resize.jpg
 • dscf1692_resize.jpg
 • dscf1693_resize.jpg
 • dscf1694_resize.jpg
 • dscf1695_resize.jpg
 • dscf1696_resize.jpg
 • dscf1707_resize.jpg
 • dscf1708_resize.jpg
 • dscf1709_resize.jpg
 • dscf1710_resize.jpg
 • dscf1712_resize.jpg
 • dscf1714_resize.jpg
 • dscf1717_resize.jpg
 • dscf1719_resize.jpg
 • dscf1720_resize.jpg
 • dscf1721_resize.jpg
 • dscf1728_resize.jpg
 • dscf1730_resize.jpg
 • dscf1734_resize.jpg
 • dscf1739_resize.jpg
 • dscf1740_resize.jpg
 • dscf1742_resize.jpg
 • dscf1744_resize.jpg
 • dscf1749_resize.jpg
 • dscf1754_resize.jpg
 • dscf1755_resize.jpg
 • dscf1757_resize.jpg
 • dscf1758_resize.jpg
ท่านต้องการให้เราทำอะไร
 

ลงชื่อเข้าใช้งานมุมหนังสือพิมพ์ประจำวัน

สถิติ

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง