วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาจักสาน กระน๊อบของโบราณ รวมงานศูนย์เกษตร

 • img_2662.jpg
 • img_2694.jpg
 • img_2733.jpg
 • img_2735.jpg
 • img_2767.jpg
 • img_2775.jpg
 • img_2833.jpg
 • img_2874.jpg
 • img_2938.jpg
 • __0031.jpg

ช่องทางการติดต่อ

รอบรู้อาเซียนทั่วไป

สมาชิกสภา อบต.

 

สภา อบต.

alt
นายสิริไท นิมินรัมย์
ประธานสภา 
alt 
นายบุญอี หะพินรัมย์
รองประธานสภา

เลขานุการสภา
 

สมาชิกสภา อบต.

alt

นายสิริไท  นิมินรัมย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

alt

นายปรีชา  นกนาค
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

alt

นายชูชัย  นิวินรัมย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

alt

นายเสมอ  เจ้าประคำ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

alt

นายสง่า  พันศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

alt

นางกัญภร  กิมรัมย์
(ลาออก)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

alt

นายณรงค์  การกระสัง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

alt

นางสุธารี  จรรยา
(ลาออก)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

alt

นายบุญอี  หะพิรัมย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

alt

นายบุญเหลือ  กองรัมย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

alt

นายเฉลียว  เชียนรัมย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

alt

นายธนกร  งามพร้อม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

alt

นายสหสมวงค์  หงษ์ทอง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

alt

นายวิทยา  ปัญญาเอก
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

alt

นายชม  พิมพ์แจ่ม
(เสียชีวิต)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

alt

นายจำนง  แก้วสุข
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

alt

นายกลิ้ง ฉลาด
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

alt

นายระพี  พัดไทย
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

alt

นายจำนงค์  ชิดปลัด
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10

alt

นายไสว  แพทย์เมืองจันทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 10

alt

นายโชคทวี  พะนิรัมย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11

alt

นายสมพร  นุโยนรัมย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 11

alt

นายกรุง  มีโชค
สมาชิกสภา หมู่ที่ 12

alt

นายสมจิตร  นุสิทธิ์รัมย์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 12

นายพิชิต   เยรัมย์
นายก อบต.

 

 

   

 

 

    นายอาคม   สุระรัมย์ 
ปลัด อบต.

DJ Image Slider

 • dsc00585 - copy.jpg
 • dsc00594 - copy.jpg
 • dsc00596 - copy.jpg
 • dsc00597 - copy.jpg
 • dsc00598 - copy.jpg
 • dsc00600 - copy.jpg
 • dsc00603.jpg
 • dsc00603_resize.jpg
 • dscf1629_resize.jpg
 • dscf1640_resize.jpg
 • dscf1646_resize.jpg
 • dscf1660_resize.jpg
 • dscf1662_resize.jpg
 • dscf1663_resize.jpg
 • dscf1664_resize.jpg
 • dscf1665_resize.jpg
 • dscf1683_resize.jpg
 • dscf1687_resize.jpg
 • dscf1689_resize.jpg
 • dscf1690_resize.jpg
 • dscf1692_resize.jpg
 • dscf1693_resize.jpg
 • dscf1694_resize.jpg
 • dscf1695_resize.jpg
 • dscf1696_resize.jpg
 • dscf1707_resize.jpg
 • dscf1708_resize.jpg
 • dscf1709_resize.jpg
 • dscf1710_resize.jpg
 • dscf1712_resize.jpg
 • dscf1714_resize.jpg
 • dscf1717_resize.jpg
 • dscf1719_resize.jpg
 • dscf1720_resize.jpg
 • dscf1721_resize.jpg
 • dscf1728_resize.jpg
 • dscf1730_resize.jpg
 • dscf1734_resize.jpg
 • dscf1739_resize.jpg
 • dscf1740_resize.jpg
 • dscf1742_resize.jpg
 • dscf1744_resize.jpg
 • dscf1749_resize.jpg
 • dscf1754_resize.jpg
 • dscf1755_resize.jpg
 • dscf1757_resize.jpg
 • dscf1758_resize.jpg
ท่านต้องการให้เราทำอะไร
 

ลงชื่อเข้าใช้งานมุมหนังสือพิมพ์ประจำวัน

สถิติ

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง