วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาจักสาน กระน๊อบของโบราณ รวมงานศูนย์เกษตร

 • img_2662.jpg
 • img_2694.jpg
 • img_2733.jpg
 • img_2735.jpg
 • img_2767.jpg
 • img_2775.jpg
 • img_2833.jpg
 • img_2874.jpg
 • img_2938.jpg
 • __0031.jpg

ช่องทางการติดต่อ

รอบรู้อาเซียนทั่วไป

ภาพกิจกรรมกองทุนหลักประกุนสุขภาพ

alt

 

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ได้เชิญคณะกรรมการกองทุนฯมาประชุมเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปรึกษาหารือแลกเปลียนความคิดเห็น ชี้แจงเกียวกับการดำเนินงานกองทุนฯ

 

alt 

alt

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น. ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ เรื่องจัดทำทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

alt 

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร พนักงาน กลุ่มภาคีเครือข่าย (กลุ่มต่างๆในหมู่บ้าน) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.กันทรารมย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงได้รับการแนะนำจากเรานำไปปรับใช้ในตำบลของท่านไม่มากก็ได้ โดยมี หมอสมโภชน์และ หน.ผัน นำเสนอผลงานตามที่ได้ดำเนินการอย่างมุ่งมั่น  ทั้งนี้ได้รับคำชมเชยว่าเราสามารถ
ร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มภาคีเครือข่ายอย่างดีเยี่ยม สามารถให้ชุมชนคิดเองทำเองในการเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกันทรารมย์ จำนวน 41 โครงการในปีงบประมาณ 2559

alt

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ก่อการดี (ครู ก) เพื่อป้องกันการจมน้ำของเด็ก โดยการสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

alt

วันที่ 9 กันยายน 2559 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนอำเภอกระสังในการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน พร้อมกับรับรางวัลกองทุนตำบลดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2558 เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติเพื่อปวงชนชาวกันทรารมย์ 

alt 

 

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการการบริหาร

 

นายพิชิต   เยรัมย์
นายก อบต.

 

 

   

 

 

    นายอาคม   สุระรัมย์ 
ปลัด อบต.

DJ Image Slider

 • dsc00585 - copy.jpg
 • dsc00594 - copy.jpg
 • dsc00596 - copy.jpg
 • dsc00597 - copy.jpg
 • dsc00598 - copy.jpg
 • dsc00600 - copy.jpg
 • dsc00603.jpg
 • dsc00603_resize.jpg
 • dscf1629_resize.jpg
 • dscf1640_resize.jpg
 • dscf1646_resize.jpg
 • dscf1660_resize.jpg
 • dscf1662_resize.jpg
 • dscf1663_resize.jpg
 • dscf1664_resize.jpg
 • dscf1665_resize.jpg
 • dscf1683_resize.jpg
 • dscf1687_resize.jpg
 • dscf1689_resize.jpg
 • dscf1690_resize.jpg
 • dscf1692_resize.jpg
 • dscf1693_resize.jpg
 • dscf1694_resize.jpg
 • dscf1695_resize.jpg
 • dscf1696_resize.jpg
 • dscf1707_resize.jpg
 • dscf1708_resize.jpg
 • dscf1709_resize.jpg
 • dscf1710_resize.jpg
 • dscf1712_resize.jpg
 • dscf1714_resize.jpg
 • dscf1717_resize.jpg
 • dscf1719_resize.jpg
 • dscf1720_resize.jpg
 • dscf1721_resize.jpg
 • dscf1728_resize.jpg
 • dscf1730_resize.jpg
 • dscf1734_resize.jpg
 • dscf1739_resize.jpg
 • dscf1740_resize.jpg
 • dscf1742_resize.jpg
 • dscf1744_resize.jpg
 • dscf1749_resize.jpg
 • dscf1754_resize.jpg
 • dscf1755_resize.jpg
 • dscf1757_resize.jpg
 • dscf1758_resize.jpg
ท่านต้องการให้เราทำอะไร
 

ลงชื่อเข้าใช้งานมุมหนังสือพิมพ์ประจำวัน

สถิติ

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง