วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาจักสาน กระน๊อบของโบราณ รวมงานศูนย์เกษตร

 • img_2662.jpg
 • img_2694.jpg
 • img_2733.jpg
 • img_2735.jpg
 • img_2767.jpg
 • img_2775.jpg
 • img_2833.jpg
 • img_2874.jpg
 • img_2938.jpg
 • __0031.jpg

ช่องทางการติดต่อ

รอบรู้อาเซียนทั่วไป

เครื่องหมายอินทรธนู

เครื่องหมายอินทรธนูประกอบเครื่องแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 

----เครื่องหมายอินทรธนูประกอบเครื่องแบบพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใหม่)

----เครื่องหมายตำแหน่งอินทรธนู สำหรับ ลูกจ้างประจำ(ปรับปรุงแก้ไขใหม่)

เครื่องหมายอินทรธนูประกอบเครื่องแบบพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใหม่)

ประเภทตำแหน่ง

อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู

ทั่วไป

วิชาการ

อำนวยการท้องถิ่น

บริหารท้องถิ่น

เครื่องแบบปฏิบัติราชการ

เครื่องแบบพิธีการ

-

ระดับเชี่ยวชาญ

9

ระดับสูง

9

ระดับสูง

9-10

1 แถบใหญ่ 1 แถบเล็ก เพิ่มครุฑพ่าห์


ช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน

ระดับอาวุโส

7

ระดับชำนาญการพิเศษ

8


ระดับชำนาญการ

6-7

ระดับกลาง

8


ระดับต้น

6-7

ระดับกลาง

8


ระดับต้น

6-7

1 แถบใหญ่ 1 แถบเล็กขมวด


ช่อชัยพฤกษ์

ระดับชำนาญงาน

5-6

ระดับปฏิบัติการ

3-5

-

-

3 แถบเล็ก แถบบนขมวด


ช่อชัยพฤกษ์มีดอก 3 ดอก

ระดับปฏิบัติงาน

1-4

-

-

-

2 แถบเล็ก แถบบนขมวด


ช่อชัยพฤกษ์มีดอก 2 ดอก

รายละเอียดเกี่ยวกับการติดอินทรธนูในระดับต่าง ๆ (แบบพิธีการ)

ให้มีอินทรธนูแข็ง กว้าง 4 เซนติเมตร ยาวตามความยาวของบ่า พื้นสักหลาดสีดำ ติดทับเสื้อเหนือบ่า  ทั้งสองข้างจากไหล่ไปคอ ด้านคอปลายมนติดดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็ก อินทรธนูมีลายดังนี้

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

มีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร เป็นขอบ และปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก 2 ดอก

เรียงตามส่วนยาวของอินทรธนู ไม่เกินครึ่งหนึ่งของอินทรธนู


บ่าอินทรธนู 2 ดอก

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

มีแถบสีทองกว้าง 1 เซนติเมตร เป็นขอบ และปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์มีดอก 3 ดอก

เรียงตามส่วนยาวของอินทรธนู ไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของอินทรธนู


บ่าอินทรธนู 3 ดอก

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น และระดับกลาง

มีแถบสีทองกว้าง 5 มิลลิเมตร เป็นขอบ และปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู


บ่าอินทรธนู ชั้นพิเศษเดิม

บ่าอินทรธนู ช่อชัยพฤษ์

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับสูง

ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง

มีแถบสีทองกว้าง 5 มิลลิเมตร เป็นขอบ ปักดิ้นสีทองลายช่อชัยพฤกษ์ยาวตลอดส่วนกลางของอินทรธนู และให้มีแถบสีทองกว้าง 5 มิลลิเมตร ปิดที่ฐานด้านล่างของอินทรธนู


บ่าอินทรธนูเพิ่มใหม่

บ่าอินทรธนูช่อชัยพฤษ์ เพิ่มเส้นฐาน

รายละเอียดเกี่ยวกับการติดอินทรธนูในระดับต่าง ๆ (แบบปฏิบัติราชการ)

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 2 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

มีแถบกว้าง 1 เซนติเมตร 3 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลมขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร

พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น และระดับกลาง

มีแถบกว้าง 3 เซนติเมตร ติดทางต้นอินทรธนู 1 แถบ และแถบกว้าง 1 เซนติเมตร ติดเรียงต่อไปอีก 1 แถบ แถบบนขมวดเป็นวงกลม ขนาดวัดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใน 1 เซนติเมตร

นายพิชิต   เยรัมย์
นายก อบต.

 

 

   

 

 

    นายอาคม   สุระรัมย์ 
ปลัด อบต.

DJ Image Slider

 • dsc00585 - copy.jpg
 • dsc00594 - copy.jpg
 • dsc00596 - copy.jpg
 • dsc00597 - copy.jpg
 • dsc00598 - copy.jpg
 • dsc00600 - copy.jpg
 • dsc00603.jpg
 • dsc00603_resize.jpg
 • dscf1629_resize.jpg
 • dscf1640_resize.jpg
 • dscf1646_resize.jpg
 • dscf1660_resize.jpg
 • dscf1662_resize.jpg
 • dscf1663_resize.jpg
 • dscf1664_resize.jpg
 • dscf1665_resize.jpg
 • dscf1683_resize.jpg
 • dscf1687_resize.jpg
 • dscf1689_resize.jpg
 • dscf1690_resize.jpg
 • dscf1692_resize.jpg
 • dscf1693_resize.jpg
 • dscf1694_resize.jpg
 • dscf1695_resize.jpg
 • dscf1696_resize.jpg
 • dscf1707_resize.jpg
 • dscf1708_resize.jpg
 • dscf1709_resize.jpg
 • dscf1710_resize.jpg
 • dscf1712_resize.jpg
 • dscf1714_resize.jpg
 • dscf1717_resize.jpg
 • dscf1719_resize.jpg
 • dscf1720_resize.jpg
 • dscf1721_resize.jpg
 • dscf1728_resize.jpg
 • dscf1730_resize.jpg
 • dscf1734_resize.jpg
 • dscf1739_resize.jpg
 • dscf1740_resize.jpg
 • dscf1742_resize.jpg
 • dscf1744_resize.jpg
 • dscf1749_resize.jpg
 • dscf1754_resize.jpg
 • dscf1755_resize.jpg
 • dscf1757_resize.jpg
 • dscf1758_resize.jpg
ท่านต้องการให้เราทำอะไร
 

ลงชื่อเข้าใช้งานมุมหนังสือพิมพ์ประจำวัน

สถิติ

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง