foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

ผู้บริหาร ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

 

 23 มิถุนายน 2563 อบต.กันทรารมย์ ได้จัดประชุมร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม อสม. สมาชิก อบต.
เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ร่วมวางแผนและนำเสนอโครงการของหมู่บ้าน

 

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 105 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2021 Copyright Wild Nature Rights Reserved.