foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

สถิติการให้บริการ

    - สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

    - ข้อมูลสถิติการให้บริการของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2566

    - ข้อมูลสถิติการให้บริการของกองสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 

    - สถิติการให้บริการผู้มาติดต่อลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65)

    - สถิติการให้บริการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ประจำปีงบประมาณ 2565  (ต.ค.64-มี.ค.65)

    - สถิติการให้บริการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

    - สถิติการให้บริการ กองสวัสดิการสังคมฯ ( ต.ค.63 - มี.ค.64)

    - สถิติผู้มาใช้บริการกองช่าง (ต.ค.62-มิ.ย.63)

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2024 Copyright Wild Nature Rights Reserved.