foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านระกาเสม็ด

alt

           สมัยก่อนกลุ่มคนที่ได้อพยพมาตั้งรากฐานอยู่ก่อน  คือ  ตาอูน และยายแจ้  กาดรัมย์   ซึ่งได้อพยพถิ่นฐานมาจากบ้านระโยง และได้มีคนอพยพตามมาอีก 2-3  ตระกูล  คือ  ตาเจียมและยายแจง  พลรักษา  ตาเจียบ และยายทอ  เทียมพล  ขึ้นตรงต่อตำบลห้วยราช  อำเภอเมือง  ในสมัยนั้น  ต่อมาได้ขึ้นต่อตำบลกระสัง  จะเป็นเมื่อไหร่นั้นไม่มีหลักฐานปรากฏที่แน่ชัด  รวมหมู่บ้านกับบ้านดอนยาว  ต่อมาได้แยกหมู่จากบ้านดอนยาว  รวมกับบ้านเสม็ด  ขึ้นต่อตำบลเมืองไผ่เมื่อปี  พ.ศ. 2526  แยกออกจากตำบลเมืองไผ่  ขึ้นต่อตำบลกันทรารมย์  และแยกหมู่จากบ้านเสม็ดออกมา โดยได้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่นี้ว่า “บ้านระกา” ที่มาของชื่อหมู่บ้านที่ตั้งชื่อว่า  บ้านระกา  เพราะสมัยก่อนมีต้นระกาขนาดใหญ่ประมาณ  5-6  คนโอบ อยู่กลางหมู่บ้าน  จึงได้ตั้งชื่อตามต้นระกาต้นนั่นเอง

alt

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

แบบสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2022 Copyright Wild Nature Rights Reserved.