foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

   -  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
    - รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

    - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

    - ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

    - ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

    - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2562

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 44 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2024 Copyright Wild Nature Rights Reserved.