foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย

    - กิจกรรมการส่่งเสริมจริยธรรมในการทำงานแบบ 5 ส

    - การเสริมสร้างวินัย การพัฒนา และการรักษาวินัย ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

    - การจัดองค์ความรู้เรื่องวินัย "การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา"

    - พฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือควรปฏิบัติ สำหรับข้าราชการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทัศนาทัศนคติ ปลูกจิตสำนึกและพฤติกรรมเพื่อความโปร่งใส

 

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2024 Copyright Wild Nature Rights Reserved.