foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

ผลการสำรวจความพึงพอใจ

    - แบบสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

    - สรุปผลแบบประเมินโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 

    - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีผลต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

    - รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

    - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

    - สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2022 Copyright Wild Nature Rights Reserved.