foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

กิจกรรม

- โครงการจัดทำดอกไม้จันทร์                           - กรมจัดหางานจังหวัดออกเยี่ยมกลุ่มอาชีพตำบล

                   

- วันต่อต้านยาเสพติด​ ปี​ 2566                          - เรียนรู้การทำน้ำปลาร้า

                

- งานกาชาดประจำปี 2566                              - เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรหนองขอน

               

- เปิดตลาดนัดชุมชน                                        - ศึกษาดูงานไร่ดินชุมฟ้า

                  

- โครงการรักน้ำ รักป่า                                      - โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดสัตว์

               

- ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ             - ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา

                

- วันปิยมหาราช                                             - จิตอาสา เนื่องในวันปิยมหาราช

                

- วันคล้ายวันพระราชสมภพ                            - วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า

                

- คนกันทรารมย์สุขภาพดี                                - มอบบ้านเกื้อการุณ

                

- โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ                 - ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ร.10                

                 

  - ธนาคารน้ำใต้ดินในระดับครัวเรือน                 - บ้านเกื้อการุณ

                    

 

 

 

 

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2024 Copyright Wild Nature Rights Reserved.