foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

รางวัลงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

 

alt

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนอำเภอกระสังในการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน พร้อมกับรับรางวัลกองทุนตำบลดีเด่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2558 เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อปวงชนชาวกันทรารมย์

alt

สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( การลดปริมาณขยะในชุมชน)  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 15 องค์กรจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะต้นทาง และอีกกว่า 200 แห่ง ที่ร่วมรับฟังการเสวนาในวันนี้ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับประกาศนียบัตรและเข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย โดยการนำของ นางวริณดา แววจิ้งหรีด  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

alt

 

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 25 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2022 Copyright Wild Nature Rights Reserved.