foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to wild world nature

Login Form

การดำเนินงาน

ร้องเรียนร้องทุกข์

  - คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   -  รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6  เดือน (ตุลาคม 2566  -  มีนาคม  2567)


   - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566


    - ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์

    - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำองค์การบริการส่วนตำบลกันทรารมย์

    - รายงานร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ 2565

    - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566 (ต.ค.65-มี.ค.66)

    - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565 (เม.ย.65-ก.ย.66)

    - แนวทางการดำเนินการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

    - ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน ปี 2565

    - ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน ปี 2564

   -  ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วย

 

    - คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์

    - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

    - สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เวปไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าเว็บ

มี 40 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Copyright © 2024 Copyright Wild Nature Rights Reserved.